Felles forening har hovedansvaret

Meyerhagen Vel er foreningen som har ansvar for vedlikehold og drift av Meyerhagen. Oslo Kommune ved Eiendom og Byutviklingsetaten overdro ansvaret til Meyerhagen Vel ved overrekkelse av prosjektet i 2004. Hver gård tilknyttet Meyerhagen har en tinglyst rett og plikt til å bruke fellesarealene og overlate ansvaret til Meyerhagen Vel. Bakgrunnen for en slik organisering er å bevare Meyerhagen som et helhetlig parkområde over tid og sikre at anlegget vedlikeholdes i tråd med standard utarbeidet av Oslo Kommune og landskapsarkitekten.
Mot Zetlitz gate publisert

Samarbeid med fageksperter

Meyerhagen har et velfungerende samarbeid med landskapsarkitekt, anleggsgartner, håndverkere og skjøtselsfirmaer for vedlikehold.

Beboerne bidrar

I Meyerhagen er det mange som bidrar til å holde bakgården i god stand. Løpende småoppgaver løses via fordeling av oppgaver på vår medlemsside Bakhagen og på felles dugnader.

Gårdene som tilhører Meyerhagen

Følgende gårder hører til Meyerhagen Vel.

 • Zetlitz gt 4
 • Wessels gt 7
 • Wessels gt 9 + 9b
 • Wessels gt 11 + 11b
 • Wessels gt 13
 • Wessels gt 15
 • Langes gt 13
 • Frimannsgt 26 a
 • Frimannsgt 26 b
 • Frimannsgt 24 b
 • Frimannsgt 22

Foreningen er registrert i Brønnøysund registeret og har organisasjonsnummer: 987 884 738. Hver gård har en egen representant til bakgårdsforeningen.

 

Kontakt oss!

Meyerhagen Vel
Styreleder – Reidun Kværnbraaten
E-post: reidun.kvaernbraaten@gmail.com

Fotografer
Kristian Lie
Erik Digman Wiklund, www.digmanphotography.com.

Tusen takk for flotte bilder.