Hoved_blirtil

Meyerhagen er en integrert bakgård i Oslo som ligger omkranset av originale bygårder fra 1800-tallet. Kvartalet ligger på Meyerløkka i St. Hanshaugen bydel med kort vei til alle byens fasiliteter.

Kvartalet avgrenses av Frimanns gate, Langes gate, Wessels gate og Zetlitz´gate. Utearealet er på ca. 2700 m2. Gårdsrommet ble opparbeidet i 2003—2004 og fremstår idag som en parkaktig hage bygget i ulike nivåer.

Bakgrunn

I forbindelse med Oslo kommunes byfornyelseprosjekt ble nye reguleringsplaner for de fire kvartalene på Meyerløkka vedtatt i bystyret i perioden 1999—2002. Reguleringsplanene innebar bl.a. opparbeiding av uteområdene til felles kvartalsgårdsrom. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) var byggherre for prosjektet.

Kvartalet Meyerhagen består av 11 eiendommer med til sammen 14 bygninger og over 200 beboere. Representanter fra alle eiendommene har sammen med landskapsarkitekt Østengen & Bergo deltatt i planleggingen og utformingen av gårdsrommet. Anleggsgartner Braathen & Thorvaldsen har opparbeidet gårdsrommet. Prosjektet er utført i henhold til økologiske prinsipper for byfornyelse i Oslo og er delvis finansiert med byfornyelsestilskudd (fra staten ved Husbanken og fra kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten).

 

Torsdag 23. september 2004 ble det markert at EBYs rolle som byggherre for prosjektet var sluttført, og at eiere og beboere i kvartalet overtok ansvaret for drift og vedlikehold av det nye anlegget.

OVERLEVERING: Torsdag 23. september 2004 ble det markert at EBYs rolle som byggherre for prosjektet var sluttført, og at eiere og beboere i kvartalet overtok ansvaret for drift og vedlikehold av det nye anlegget.

Bakgården før, under og etter rehabiliteringen

Her har vi samlet et knippe bilder fra hvordan kvartalet så ut før, under og etter rehabiliteringen.

Wesselsgate 9.

Wesselsgate 9.

gress_beforeafter

De to store gressplenene foran Wessels gate 11b.

Gangstien bak Wessels gate 9b.

Gangstien bak Wessels gate 9b.

Plassen foran Zetlitz gate 4 og gårdene i Frimannsgate.

Barna i bakgården planlegger teaterforestilling på byggeplassen.

Barna i bakgården planlegger teaterforestilling på byggeplassen.