I Meyerhagen Vel har vi noen enkle leveregler. De skal bidra til et godt miljø og hyggelig stemning i bakgården. Våre gyldene regler er bygget på våre tre grunnleggende verdier:

 • Raus
 • Hjelpsom
 • Respektfull

Oversikt publisert

Bevare og utvikle Meyerhagen

 • Utforming, materialer og løsninger skal i størst mulig grad bevares i tråd med landskapsarkitektenes hovedplan.
 • Utvikling av Meyerhagen baserer seg på ønsker fra beboerne.
 • Endringer gjennomføres i samarbeid med eksperter innenfor de ulike fagområdene.
 • Meyerhagen Vel og beboerne har fokus på kontinuerlig vedlikehold.

Trivsel og samhold

 • Enkle kjøreregler for bruk av bakgården er utarbeidet til glede for alle beboere.

Renhold og renovasjon

 • Meyerhagen har som prinsipp at hele området til enhver tid skal være rent, ryddig og innbydende.
 • Vi tar ansvar for å holde både gårder og fellesområder i meget god stand.

Sikring og trygghet

 • I Meyerhagen er det mange små barn som løper fritt. Vi har derfor klare regler for sikring av porter og dører.

Alle bidrar

 • I Meyerhagen har alle ansvar for å bidra til vår egen og alles trivsel. For oss er det naturlig å hjelpe til med små og store gjøremål.