Varsel og innkalling til årsmøte i Meyerhagen Vel 1.11.2017

Posted by on okt 14, 2017 in Ukategorisert | No Comments

Årsmøte i Meyerhagen Vel som skulle vært arrangert 1.11.2017 kl. 19-21 i Wessels gate 15, 6. etasje har blitt utsatt til onsdag 29.11.2017 kl. 19-21. Bakgrunnen er utfordringer med dreneringssystemet hvor det er avdekket tette rør og lekkasjer. Dette kan ha betydelig konsekvenser og anleggsgartner kommer på befaring før årsmøtet.

Foreløpig agenda:

 1. Behandle styrets årsmelding
 2. Behandle velforeningens regnskap
 3. Vedta velforeningens budsjett
 4. Fastsette kontingent
 5. Behandle innkomne forslag og saker fremmet av styret
 6. Fremtidig organisering av Meyerhagen for å sikre drift og vedlikehold av bakgården
  – Sikre økt kvalitet i vedlikehold og drift av bakgården
  – Sørge for mer ansvarliggjøring/involvering fra beboere basert på rettferdighet.
 7. Vedta styrets godtgjørelse
 8. Valg

Saker som ønskes på agendaen må sendes til stian.gundersen@getmail.no innen 24.10. Endelig saksliste sendes ut senest 25.10.

Minimum 1 representant fra hver gård skal møte på årsmøtet. Det er anledning for beboere å delta på møtet, men uten stemmerett.

Vel møtt!

For styret

Stian Gundersen

Styreleder

+47 91573354

Leave a Reply